AktualityPřipravili jsme pro Vás dvě zajímavé akce.
- Dárek za pomoc s průzkumem

- Možnost stát se odborníkem na výživu.

Věříme, že budou pro Vás tyto akce zajímavé a těšíme se na Vás.
Váš tým XL-S linie.

DÁREK ZA POMOC S PRŮZKUMEM.
Stačí vyplnit malou ANKETKU a za odměnu máte od nás dárek.
Samy se Vám ozveme a domluvíme s Vámi předání.
Na konci ankety zadejte kodové číslo: 14ZZ
klikni pro ANKETKU.


KURZ PORADCE PRO OPTIMALIZACI JÍDELNÍČKU.
Je výživa Vaším koníčkem?
Hledáte nové uplatnění?
Rádi pomáháte lidem?

Využijte naše 15 leté zkušennosti.
Absolvujte tento kurz a získejte hodnotné informace a staňte se profesionálem a pomáhejte ostatním na cestě za správným stravováním.
klikni pro KURZ

Naše nabídka

Co nabízíme za programy krabičkové stravy – diety Krabič-Gi

CELODENNÍ SETY: Program pro ženy i muže bez drastického počítání kalorií. Je vhodný pro běžné fyzické a psychické zatížení našeho těla. Skladba jídla je sestavena podle Glykemického indexu (GI) a Glykemického zatížení (GL). Denně jíte vyváženou stravu v 5-6 ti jídlech. Získáte stravu, která Vám pomůže zkvalitnit Vaši výživu a pomůže Vám ZDRAVĚ A PŘIROZENĚ HUBNOUT bez práce, bez zbytečného počítání kalorií a bez JO-JO efektu. Čerstvou stravu Vám dovezeme na Vámi určené místo.

Celodenní strava (5 jídel) – běžná krabičková strava s 5 ti jídly denně:  Snídaně – Přesnídávka – Oběd – Svačina – Večeře
Celodenní strava (6 jídel) – krabičková strava se 6 ti jídly denně:  Snídaně – Přesnídávka – Oběd – Svačina – Večeře – Večerní mls
Tento program je vhodný pro ty co:

  • nocují a mají od večeře dlouho do postele
  • jsou mohutnější postavy
  • jsou více rozjedenější na dobu, než se žaludek naučí na menší porce
  • jsou více fyzicky zatíženi sportem nebo prací

Celodenní strava LINIE (3 jídla + 2 nutriční výživy) – speciálně sestavená strava  pro výraznější hubnoucí efekt.
Program pro výraznější hubnutí. Snídaně a večeře je obohacena o tzv. Nutriční náhradu jídla od firmy Nutrend, která zvýší množství výživných látek ve stravě, sníží přísun kalorií a pomůže vytvořit pocit sytosti. Tato náhrada je ve formě tekuté (koktejl), tuhé (s tvarohem, cottage, …) nebo s ovocem.

Každý klient dostává DÁREK. Šejkr na snadnou přípravu.

PŮLDENNÍ SETY 
Tyto sety jsou určeny pro ty, kteří se chtějí stále částečně stravovat sami ale mají např. náročnou část dne a nemají čas se jídlem v tento čas zdržovat. Můžete si vybrat z různých variant.

  1. Hlavní chody (snídaně, oběd, večeře)
  2. Dopolední set (snídaně, přesnídávka, oběd)
  3. Odpolední set (oběd, svačina, večeře)
  4. Business set (přesnídávka, oběd, svačina)
  5. Bezsnídaňový set (přesnídávka, oběd, svačina,večeře)

Co pro Vás děláme

Denně čerstvě připravená strava. Jídlo je připraveno z čerstvých potravin bez přidání konzervantů. Je vařeno 3x týdně a 3x týdně je k Vám rozváženo tak, aby k Vám bylo doručeno co nejčerstvější.

Jaké jídlo vám přivezeme. Ochutnáte klasická česká jídla upravená pro zdravé stravování(používáme špaldovou mouku,  a hubnutí ale i specialitky. Např. Kus-kus, Bulgur, jáhly, šmakoun, kozí sýry……

Pestrost a variabilita. Máme pro vás připravený jídelníček na 7 týdnů. A průběžně ho upravujeme a doplňujeme dle požadavků klientů.

Rozvoz menu domů či do zaměstnání. Každý den v nočních nebo ranních hodinách na Vámi určené místo přivezou naši rozvozci Vámi objednané jídlo. Jídlo si můžete objednat i do práce, kde můžete získat i další příznivce pravidelného stravování, a tím získat i možnost stravovat se levněji (skupinová sleva).

Kde můžete využít našich služeb? Krabičkové jídlo rozvážíme 3x týdně. Buď ráno (pondělí, středa, pátek) nebo večer (neděle, úterý, čtvrtek) v Plzni, v Mariánských Lázní a Příbrami a do blízkého okolí těchto měst. Nově je možné dovézt jídlo i do dalších měst, kde je zájem alespoň o 5 celodenních setů. Toto lze domluvit telefonicky na Call centru.

Nabízíme Vám 5 dní na zkoušku za velmi ZVÝHODNĚNOU cenu, aby jste získali představu o kvalitě, chuti a skladbě našich jídelníčků.

Hlídáme za Vás správnost Vašeho rozhodnutí – automaticky prodlužujeme objednávku. Na následné objednávky myslíme za Vás, aby Vám ubyla další starost v životě, a standardně je automaticky prodlužujeme. 3 dni před koncem objednávky dostanete mailem zprávu o její prodloužení. Pokud Vám toto nastavení z jakýchkoli důvodů vadí oslovte prosím call centrum a dohodněte si vypnutí automatického prodlužování objednávek.

 

Všeobecné obchodní podmínky XL-S group (Krabič-Gi) platné od 1.2.2012

Prodávající ( XL-S group a jeho smluvní partneři – dále jen ,,Prodávající,,) se zavazuje vyrobit Zboží (produkt krabičková strava Krabič-Gi, dále jen ,,zboží,,)dle objednávky Kupujícího (fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím závazné objednávky- dále jen ,,kupující,,) a dle nabídky produktů uvedených v Ceníku (ceník vydávaný prodávajícím, který stanoví ceny, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách www.xl-s.cz.) a informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží ( prostřednictvím jídelníčku uveřejněném na www.xl-s.cz. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR. Prodávající dodá Zboží na místo určení Kupujícím.

Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes apod.). O změně místa dodání, skladbě Zboží, změně způsobu platby atd. je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 dny předem. Změny, které budou provedeny 2, 1 nebo aktuální den nemusí Prodávající reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci. Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího. Objednávky zboží se přijímají na emailu objednavky@krabicgi.cz a/nebo na telefonním čísle +420 773 744 812. Objednávku lze také učinit na stránkách www.xl-s.cz prostřednictvím tzv. on line objednávky. Objednávka přijatá nejpozději do 12:00 hodin se považuje za platnou a Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží nejpozději za dva pracovní dny od přijetí objednávky.

Platba: Kupující se zavazuje uhradit za zboží cenu dle aktuálního ceníku ( ceník uveřejněný na www.xl-s.cz-dále jen aktuální ceník) a to na základě vystavené faktury případně příjmového dokladu. V případě prodlení s úhradou nemá nárok Kupující na jakékoliv aktuální slevy případně akce a Prodávající může odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží. Platbu lze provést formou hotovostní a to tak, že Kupující uhradí rozvážejícímu řidiči cenu dle aktuálního ceníku oproti příjmovému dokladu, nebo bezhotovostní a to tak, že Kupující uhradí na účet prodávajícího cenu dle aktuálního ceníku, na základě informací od prodávajícího (zejména se jedná o variabilní symbol pro identifikaci platby). Automatické prodlužování – proto, aby nebyl kupující zatížen nutností neustálého objednávání nového cyklu (cyklem se míní období dodání Zboží na 20 pracovních dnů-dále jen cyklus), je zavedeno automatické prodlužování stávající objednávky o další cyklus, kdy poslední den cyklu stávajícího bude doručena nová faktura na následující období. U hotovostních plateb je prodávající povinen provést formou SMS upozornění, že začíná kupujícímu další cyklus.

Dodací podmínky, předání: Prodávající dodá Zboží na místo určení za poplatek dle ceníku a v čase, podle aktuálních možných podmínek Prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu. Pokud je dohodnuto doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku, zanechání na parapetu, v průjezdu, v bytovém domě před vchodem a podobně “, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem neosobního předání. Kupující je v těchto případech povinen umožnit k těmto prostorům přístup Prodávajícímu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu při ranním rozvozu a v polochlazeném stavu při večerním rozvozu. Zboží musí být až do konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost, pokud po předání Zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.

Trvanlivost, příprava: Zboží musí být spotřebováno nejpozději do 2 dnů od datumu konzumace uvedeného na štítku. Víkendové Zboží musí být spotřebováno nejpozději do 3 dnů od datumu konzumace uvedeného na štítku. Po otevření ihned spotřebujte. Příprava zboží se řídí instrukcí uvedenou na štítku, který je nedílnou součástí Zboží .

Závěrečná ustanovení: Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí ust. Obchodního zákoníku. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle, že je jim obsah ve všech článcích jasný, že byly uzavřeny vážně, srozumitelně a nebyly uzavřena v tísni a za zvlášť nevýhodných podmínek.V Plzni 1.2.2012

XL-S linie, Ing. Karel Chval